Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik
  Ponuda za građane
MBPlus na rate: kupujte na rate uz Maestro karticu Jadranske banke
Prenesite svoja primanja na tekući račun Jadranske banke i ostvarite brojne pogodnosti
 
MasterCard kreditna kartica ujedno je revolving kartica i klasična kreditna kartica kojom možete plaćati robu i usluge na prodajnim mjestima širom svijeta s oznakom MasterCard. Ako sve troškove plaćate u cjelokupnom iznosu, tada MasterCard Standard funkcionira kao charge kartica. Ako prispjele troškove ne želite platiti odjednom, tada koristite odobreni revolving kredit, dostupan u svakom trenutku
 
Predstavljamo Vam novu liniju stambenih kredita za kupnju stana ili poslovnog prostora u novoizgrađenom stambeno poslovnom centru BIOCI. Više informacija o stanovima potražite na stranici www.bioci.hr
 
Predstavljamo novu liniju nenamjenskih gotovinskih kredita za građane  u 5 modela
uz mogućnost ugovaranje fiksne kamatne stope.
 
JABANET - jednostavno, brzo i sigurno obavljanje usluga poput pristupa bankovnim računima, provjere stanja i prometa po tekućem, žiro, poslovnom i deviznom računu, prijenos sredstava s jednog računa na drugi..
 
mJABA - poštovani klijenti vlasnici računa u našoj banci, obavještavamo vas da smo od 01.10. 2012.g. uveli u naše poslovanje novi proizvod mobilno bankarstvo (mJABA) s kojim jednostavno, brzo i sigurno možete obavljati sva plaćanja i prijenose sa svog poslovnog računa, te pratiti stanje i promjene na svom poslovnom računu.
 
izračun kredita
izračun štednje
kalkulator valuta
tečajna lista

nenamjenski gotovinski krediti
lombardni krediti
stambeni krediti

Popis poslovnica Bankomati

Sukladno članku 428. i članku 441. Zakona o tržištu kapitala., izvješćujemo javnost da je Jadranska banka d.d. Šibenik, Ante Starčevića 4, 220000 ŠIBENIK dana 27.03.2015. zaprimila obavijest od društva BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT Ltd., P.O. BOX 866, ANDERSON SQUARE BUILDING – GRAND CAYMAN KV1-1103, CAYMAN ISLANDS o stjecanju 9.993 dionice Jadranske banke d.d. Šibenik oznake JDBA-R-A tijekom ožujka 2015. godine, što predstavlja 5,45% ukupno izdanih dionica Banke i daje mu 9.993 glasa ili 5,45% glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice Izdavatelja s pravom glasa.
31.7.2015.
Detaljnije
Sukladno člancima 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br.88/08), Jadranska banka d.d. Šibenik objavljuje Izvješće Uprave o stanju društva za I polugodište 2015. god., Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća, te set financijskih izvješća; bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama kapitala, izvješće o novčanom tijeku i bilješke uz financijska izvješća. Sva izvješća su nerevidirana i na nekonsolidiranoj osnovi.
31.7.2015.
Detaljnije
Jadranska banka dioničko društvo Šibenik, OIB: 02899494784, sa sjedištem u Šibeniku, A. Starčevića 4, oglašava prodaju nekretnina turističke i stambene namjene u vlasništvu Banke.
4.7.2015.
Detaljnije
Jadranska banka dioničko društvo Šibenik, OIB: 02899494784, sa sjedištem u Šibeniku, A. Starčevića 4, oglašava prodaju nekretnina poslovne namjene u vlasništvu Banke.
4.7.2015.
Detaljnije
Jadranska banka d.d. Šibenik je dana 29.04.2015. godine sukladno pravilima Zagrebačke burze d.d. objavila Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2014. godinu.
29.4.2015.
Detaljnije
Sukladno članku 459. Zakona o tržištu Kapitala, Jadranska banka d.d. Šibenik (u daljnjem tekstu: Banka) izdaje priopćenje o promjeni u članstvu Nadzornog odbora Banke.
15.4.2015.
Detaljnije
Od 27.05.2015. u primjeni će biti nove „Naknade Banke za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama – građanima“.
2.4.2015.
Detaljnije
Jadranska banka d.d. Šibenik izvješćuje da je dana 14. srpnja 2014. godine održana Glavna skupština dioničara Jadranske banke d.d. Šibenik na kojoj su donesene slijedeće odluke
15.7.2014
Detaljnije
 
Bankarstvo
Pristupnica
Naknade
Upute za korištenje
Bankarstvo
Pristupnica
Naknade
Upute za korištenje
Temeljna financijska izvješća zajedno s izvješćem neovisnog revizora

 
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | FAQ | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2015 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 04-09-2015
developed by lemax