Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik
  Ponuda za građane
MBPlus na rate: kupujte na rate uz Maestro karticu Jadranske banke
Prenesite svoja primanja na tekući račun Jadranske banke i ostvarite brojne pogodnosti
 
MasterCard kreditna kartica ujedno je revolving kartica i klasična kreditna kartica kojom možete plaćati robu i usluge na prodajnim mjestima širom svijeta s oznakom MasterCard. Ako sve troškove plaćate u cjelokupnom iznosu, tada MasterCard Standard funkcionira kao charge kartica. Ako prispjele troškove ne želite platiti odjednom, tada koristite odobreni revolving kredit, dostupan u svakom trenutku
 
Predstavljamo Vam novu liniju stambenih kredita za kupnju stana ili poslovnog prostora u novoizgrađenom stambeno poslovnom centru BIOCI. Više informacija o stanovima potražite na stranici www.bioci.hr
 
Predstavljamo novu liniju nenamjenskih gotovinskih kredita za građane  u 5 modela
uz mogućnost ugovaranje fiksne kamatne stope.
 
JABANET - jednostavno, brzo i sigurno obavljanje usluga poput pristupa bankovnim računima, provjere stanja i prometa po tekućem, žiro, poslovnom i deviznom računu, prijenos sredstava s jednog računa na drugi..
 
mJABA - poštovani klijenti vlasnici računa u našoj banci, obavještavamo vas da smo od 01.10. 2012.g. uveli u naše poslovanje novi proizvod mobilno bankarstvo (mJABA) s kojim jednostavno, brzo i sigurno možete obavljati sva plaćanja i prijenose sa svog poslovnog računa, te pratiti stanje i promjene na svom poslovnom računu.
 
izračun kredita
izračun štednje
kalkulator valuta
tečajna lista

nenamjenski gotovinski krediti
lombardni krediti
stambeni krediti

Popis poslovnica Bankomati

PRODAJA NEKRETNINA POSLOVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU BANKE
19.3.2015
Detaljnije
PRODAJA NEKRETNINA STAMBENE NAMJENE U VLASNIŠTVU BANKE
19.3.2015
Detaljnije
PRODAJA NEKRETNINA TURISTIČKE NAMJENE U VLASNIŠTVU BANKE
19.3.2015
Detaljnije
JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jadranskoj banci d.d. Šibenik
25.2.2015
Detaljnije
Sukladno članku 428. i članku 441. Zakona o tržištu kapitala., izvješćujemo javnost da od 30.01.2015. godine Eta Kamnik d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, Slovenija nije više vlasnik 12.623 dionice Jadranske banke d.d. Šibenik, oznake JDBA-R-A, jer je iste prodala društvu BioETA d.o.o. Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, Slovenija.
17.2.2015
Detaljnije
Sukladno člancima 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br.88/08), Jadranska banka d.d. Šibenik objavljuje Izvješće Uprave o stanju društva za 2014. godinu i IV tromjesečje 2014. god., Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća, te set financijskih izvješća; bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama kapitala, izvješće o novčanom tijeku i bilješke uz financijska izvješća. Sva izvješća su nerevidirana i na nekonsolidiranoj osnovi.
2.2.2015
Detaljnije
Jadranska banka d.d. Šibenik izvješćuje da su sukladno Odluci Nadzornog odbora, a temeljem čl. 261. st.2. Zakona o trgovačkim društvima, te čl. 39. st.14. Zakona o kreditnim institucijama, imenovana dva (2) člana Nadzornog odbora Jadranske banke d.d. Šibenik za zamjenike predsjednika i člana Uprave Jadranske banke d.d. Šibenik
29.1.2015
Detaljnije
Jadranska banka d.d. Šibenik izvješćuje da je dana 14. srpnja 2014. godine održana Glavna skupština dioničara Jadranske banke d.d. Šibenik na kojoj su donesene slijedeće odluke
15.7.2014
Detaljnije
 
Bankarstvo
Pristupnica
Naknade
Upute za korištenje
Bankarstvo
Pristupnica
Naknade
Upute za korištenje
Temeljna financijska izvješća zajedno s izvješćem neovisnog revizora

 
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | FAQ | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2015 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 26-03-2015
developed by lemax