Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik
Pretražite stranice:
Novim, izuzetno povoljnim kreditnim linijama
ostvarite željeni rast, relaksirajte poslovanje, potaknite proizvodnju i spremno dočekajte turističku sezonu.
  MasterCard kreditna kartica ujedno je revolving kartica i klasična kreditna kartica kojom možete plaćati robu i usluge na prodajnim mjestima širom svijeta s oznakom MasterCard. Ako sve troškove plaćate u cjelokupnom iznosu, tada MasterCard Standard funkcionira kao charge kartica. Ako prispjele troškove ne želite platiti odjednom, tada koristite odobreni revolving kredit, dostupan u svakom trenutku
 
Predstavljamo Vam novu liniju stambenih kredita za kupnju stana ili poslovnog prostora u novoizgrađenom stambeno poslovnom centru BIOCI. Više informacija o stanovima potražite na stranici www.bioci.hr
 
Predstavljamo novu liniju nenamjenskih gotovinskih kredita za građane  u 5 modela
uz mogućnost ugovaranje fiksne kamatne stope.
 
JABANET - jednostavno, brzo i sigurno obavljanje usluga poput pristupa bankovnim računima, provjere stanja i prometa po tekućem, žiro, poslovnom i deviznom računu, prijenos sredstava s jednog računa na drugi..
 
mJABA - poštovani klijenti vlasnici računa u našoj banci, obavještavamo vas da smo od 01.10. 2012.g. uveli u naše poslovanje novi proizvod mobilno bankarstvo (mJABA) s kojim jednostavno, brzo i sigurno možete obavljati sva plaćanja i prijenose sa svog poslovnog računa, te pratiti stanje i promjene na svom poslovnom računu.
 
izračun kredita
izračun štednje
kalkulator valuta
tečajna lista

nenamjenski gotovinski krediti
lombardni krediti
stambeni krediti

Popis poslovnica Bankomati

Sukladno odredbi članka 428. Zakona o tržištu kapitala, izvješćujemo Vas da je Banka 17. srpnja 2014. god. zaprimila obavijest društva Importanne d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Drage Iblera 10, o stjecanju 1.206 dionica društva Jadranska banka d.d. Šibenik oznake JDBA-R-A s kojim se prelazi prag od 10% glasačkih prava u lzdavatelju na dan 08. srpnja 2014. godine.
18.7.2014
Detaljnije
Jadranska banka d.d. Šibenik izvješćuje da je dana 14. srpnja 2014. godine održana Glavna skupština dioničara Jadranske banke d.d. Šibenik na kojoj su donesene slijedeće odluke
15.7.2014
Detaljnije
Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. i članka 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta Jadranske banke d.d. Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, Ante Starčevića br. 4 (u daljnjem tekstu: Banka), Uprava Banke postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine Banke od 09. lipnja 2014. godine, objavljuje poziv za: GLAVNU SKUPŠTINU JADRANSKE BANKE d.d. Šibenik
11.6.2014
Detaljnije
Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Odluci o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija, Odluci o jamstvenom kapitalu kreditinih institucija i Odluci o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija, Jadranska banka d.d. Šibenik objavljuje sljedeće kvalitativne i kvantitativne informacije
29.5.2014
Detaljnije
Sukladno odredbi članka 428. Zakona o tržištu kapitala, izvješćujemo Vas da je Banka 22.svibnja 2014. god. zaprimila obavijest društva Esseker grupa d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Kapucinska 25/II, o stjecanju 6.000 dionica društva Jadranska banka d.d. Šibenik oznake JDBA-R-A s kojim se prelazi prag od 5% glasačkih prava u izdavatelju na dan 28. travnja 2014. godine.
23.5.2014
Detaljnije
 
Bankarstvo
Pristupnica
Naknade
Upute za korištenje
Bankarstvo
Pristupnica
Naknade
Upute za korištenje
Temeljna financijska izvješća zajedno s izvješćem neovisnog revizora

 
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | FAQ | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2014 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 28-07-2014
developed by lemax