Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone

Stranica prilagođena printeru
utorak, 21. kolovoz 2018.
KRATKOROČNI KREDITI ZA PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE PRIVATNIM IZNAJMLJIVAČIMA
 
Korisnici kredita:

- fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Hrvatskoj  koji ima rješenje/potvrdu nadležnog tijela da se bavi turističkom djelatnošću (iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta, pružanjem turističkih usluga) ili član njegove uže obitelji.


Namjena kreditiranja:

- uređenje i opremanje smještajnog objekta/kapaciteta (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor (uključujući i pripadajuću okućnicu), kampovi i dr.)

-
unapređenje kvalitete turističke ponude (izgradnja/ kupnja unutarnjih i vanjskih bazena, kupnja plovila, vozila, motocikala, bicikala, mopeda, skutera, četverokotača te druge opreme za iznajmljivanje i obavljanje turističke djelatnosti)

- proširenje postojećih smještajnih kapaciteta: dovršenje, dogradnja, nadogradnja ili rekonstrukcija smještajnih kapaciteta, adaptacija smještajnih kapaciteta

-refundiranje sredstava za račune izdane i plaćene unazad 3 mjeseca od dana prvog korištenja kredita za koje se može dokazati da su korišteni u svrhu pripreme turističke sezone


Rok otplate:

- do 6 mjeseci
Korisnik kredita može ugovoriti poček na rok od 1-3 mjeseca uz mjesečni obračun i plaćanje kamate u počeku. Poček je uključen u rok otplate kredita.
 
Kamatna stopa:

- 5,80 % godišnja, fiksna

  Model kredita:

MODEL

Iznos:                      do  16.000,00 EUR

Rok otplate:            do 6 mjeseci

Kamatna stopa:      5,80%, godišnja fiksna

 
 
Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplate kredita građana koji primaju plaću nižu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ne može biti veći od 65 godina.

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplata kredita građana koji primaju plaću višu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ne može biti veći od 75 godina.

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplate kredita za umirovljenike ne može biti veći od 75 godina.


Naknada za obradu kredita:

Za obradu kreditnog zahtjeva korisnik kredita dužan je platiti banci 1,00% (slovima: jedan posto) od odobrenog iznosa kredita. Naknada se naplaćuje jednokratno, a korisnik kredita može je platiti vlastitim sredstvima prije korištenje kredita ili prilikom korištenja iz kredita.


Korištenje kredita:

Kredit se može koristiti nakon potpisa Ugovora o kreditu te nakon što Korisnik kredita uruči sve instrumente osiguranja vraćanja kredita.Isplata kredita vrši se u kunskoj protuvrijednosti vezanoj uz valutnu klauzulu po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita, prijenosom na račun prodavatelja / dobavljača / izvođača radova / drugog vjerovnika temeljem orginal računa/ predračuna.
 
Na račun prodavatelja / dobavljača / izvođača radova / drugog vjerovnika na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita, minimalno 30% kredita.

Za račune izdane i plaćene unazad 3 mjeseca od dana prvog korištenja kredita za koje se može dokazati da su korišteni u svrhu pripreme turističke sezone moguće je izvršiti gotovinsku uplatu na račun korisnika kredita.
Maksimalno 70% kredita može se isplatiti gotovinski na račun korisnika kredita u Banci.


Instrumenti osiguranja kredita:

  • dvije obiteljske mjenice s mjeničnim očitovanjem potpisane od strane korisnika kredita kao akceptanta i bračnog druga Korisnika kredita kao trasanta (uz popis imovine) ili dvije osobne bjanko mjenice Korisnika kredita ukoliko isti nema bračnog druga
  • zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za korisnika kredita i  sve sudionike u kreditnom poslu.
    Ukoliko je instrument osiguranja postojeći oročeni depozit u banci, minimalno u omjeru 1:1 i oročen na rok duži minimalno 30 dana od dana dospijeća kredita korisnik kredita dužan je dostaviti Banci
  • suglasnost o provedbi ovrhe na jedinoj nekretnini ovjerena od strane javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu za kredite veće od 6.000,00 EUR-a.
  • ugovor o založnom pravu ovjeren kod javnog bilježnika (bez mjenica i zadužnice). 

Izračun kredita
Izračun štednje
Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2018 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 21-08-2018
developed by lemax