Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Devizne garancije i akreditivi

Stranica prilagođena printeru
četvrtak, 21. veljača 2019.

U poslovanju s inozemstvom, osobito pri prodaji roba i usluga na stranom tržištu, kao i uvozu, brzu i kvalitetnu uslugu pružit će Jadranska banka d.d. Šibenik otvaranjem garancija i akreditiva u korist klijenata širom svijeta. Uz to, Banka nudi i konfirmaciju akreditiva i garancija.


Garancije su brz i efikasan instrument osiguranja plaćanja. Otvaraju mogućnost odgađanja plaćanja, a time i kvalitetnije upravljanje vlastitom likvidnošću. Također su i pogodan instrument osiguranja povrata avansa ili kvalitetnog i pravovremenog izvršenja posla. U poslovanju s inozemstvom devizne garancije će pridonijeti vašem uspjehu prilikom podnošenja prijava za međunarodne natječaje.

Akreditivi su najsigurniji instrumenti osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju, neovisno o tome da li se radi o uvoznom ili, pak, izvoznom poslu. Akreditiv pruža sigurnost kako za prodavatelja (korisnika akreditiva), tako i za kupca (nalogodavatelja). Prodavatelj je siguran da će ugovorenim akreditivom, ukoliko se ispune svi njegovi uvjeti i prezentiraju uredni komercijalni dokumenti, naplatiti svoju robu. Pri tome, kupac je siguran u prijem robe ili,pak, usluge sukladne uvjetima akreditiva.

Naknade se naplaćuju sukladno Odluci Banke. 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 21-02-2019
developed by lemax