Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Plaćanje u inozemstvo

Stranica prilagođena printeru
srijeda, 23. siječanj 2019.

 

Za plaćanje deviznom doznakom pravne osobe ovoj banci predaju:

  • pravilno popunjen Nalog 14, ovjeren od ovlaštenih osoba nalogodavatelja 
  • kopiju fakture, profakture, ugovora ino-dobavljača ili,pak, drugi dokunent kojim se dokazuje obveza prema inozemstvu. Isti dokumenti moraju glasiti na ime pravne osobe nalogodavatelja
  • dokaz o pokriću sredstava za plaćanje u inozemstvo.

 

POKRIĆE ZA DOZNAKU

Pokriće za doznaku može biti kunsko (uplatom sa žiro-računa pravne osobe) ili, pak, devizno (terećenjem deviznog računa). Kod kunske uplate protuvrijednost u kunama se obračunava po prodajnom tečaju za devize prema važećoj tečajnoj listi Jadranske banke. Uplaćuje se na žiro račun banke br. 2411006-1011111116, poziv na broj 810110-partija klijenta za pravne osobe (trgovačka društva d.o.o., d.d.), a za obrtnike 81401-partija klijenta.PROVIZIJA

Provizija kod doznaka u inozemstvo uplaćuje se u korist žiro-računa br. 2411006-1011111116, pozivom na broj 810110-broj partije komitenta. Obračunava se sukladno Odluci o tarifi naknada Banke. Za sve dodatne informacije u svezi platnog prometa s inozemstvom možete se obratiti na brojeve telefona: +385 22 242-108; +385 22 242-173.
 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 22-01-2019
developed by lemax