Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Garancije i akreditivi - dokumentarni akreditivi

Stranica prilagođena printeru
četvrtak, 21. veljača 2019.


Dokumentarni akreditiv predstavlja obvezu banke da će, prema nalogu svog komitenta (uvoznika), izvršiti plaćanje korisniku akreditiva, uz prezentaciju dokumenata o ispunjavanju uvjeta koji su predviđeni predmetnim akreditivom.
 

Korištenjem ove vrste akreditiva zaštićeni su interesi svih stranaka, korisnica akreditiva. Izvoznik je siguran da će aktiviranjem akreditiva, po prezentaciji svih urednih dokumenata koji su predviđeni predmetnim akreditivom, naplatiti izvezenu robu. 

S druge strane, kupac je siguran da će banka izvršiti isplatu samo ako  prezentirani dokumenti budu uredni i predviđeni uvjetima akreditiva. U suprotnom, izvršit će isplatu samo uz suglasnost kupca.


Najčešći DOKUMENTI koji se pojavljuju u poslovanju s akreditivom:

  1. trgovačka faktura
  2. transportni dokument (ovjeren od treće osobe)
  3. polica osiguranja
  4. lista pakiranja
  5. razni certifikati
  6. ostali dokumenti.


VRSTE AKREDITIVA s obzirom na način plaćanja:

  1. po viđenju; isplaćuje se odmah (najdulje do 5 dana) po prezentaciji svih urednih dokumenata koji ispunjavaju akreditivne uvjete
  2. uz odgođeno plaćanje; isplata je odgođena unaprijed na vrijeme definirano samim akreditivom, a nakon prezentacije urednih dokumenata.



PODNOŠENJE NALOGA ZA OTVARANJE AKREDITIVA


Prilikom podnošenja naloga za otvaranje akreditiva (nalog 15),  kupac je dužan položiti pokriće u visini akreditiva. Uz to, mora platiti naknade za otvaranje akreditiva sukladno Odluci o tarifi naknada Banke te priložiti kopiju ugovora ili predračuna koji je predmet akreditiva.

Prema zahtjevu kupca Jadranska banka može odobriti odgodu polaganja pokrića do trenutka dospijeća plaćanja po akreditivu uz uvjete dogovorene posebnim ugovorom.




 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 21-02-2019
developed by lemax