Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Žiro račun

Stranica prilagođena printeru
četvrtak, 21. veljača 2019.


Domaće i strane fizičke osobe koje dohodak ostvaruju od samostalnih djelatnosti; npr. slobodnih zanimanja, autorskih honorara, poljoprivrede, davanja u zakup nekretnina ili pokretnina te drugih poslova, poduzetih s namjerom ostvarivanja dohotka u skladu sa Zakonom o porezu nadohodak, kod Jadranske banke mogu otvoriti žiro račun.

Sredstva na žiro računu formiraju se gotovinskim uplatama ili, pak, doznakama sredstava od drugih fizičkih ili pravnih osoba. Saldo žiro računa mora uvijek biti aktivan. Naime, raspolaganje po sredstvima žiro računa dozvoljeno je samo do visine salda na istom.

Putem trajnog naloga sredstva sa žiro računa mogu se usmjeriti i na druge račune otvorene u ovoj banci, npr. na tekući račun.Kamatna stopa po žiro računu iznosi 0,05% godišnje te je promjenjiva sukladno Odluci banke o kamatnim stopama.OTVARANJE ŽIRO RAČUNABanka otvara i vodi žiro račune temeljem zaključenog Ugovora o žiro računu. Za otvaranje ove vrste računa potrebna je slijedeća dokumentacija:

  1.  identifikacijska isprava (za domaću fizičku osobu osobna iskaznica ili putovnica, a za stranu fizičku osobu putovnica ili, pak, iskaznica za stranca te dokaz o mjestu boravka).
O stanju i prometu po žiro računu fizičke osobe Jadranska banka izvješćuje putem izvadka na zahtjev klijenta.

Za detaljne informacije obratite se najbližoj poslovnici ili,pak, na telefon:+385 (0)22 242 - 179; +385(0)22 242 - 184. 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 21-02-2019
developed by lemax