Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

OBAVIJEST KORISNICIMA PLATNIH USLUGA O UVOĐENJU IBAN

Stranica prilagođena printeru
četvrtak, 21. veljača 2019.
Obavijest korisnicima platnih usluga o uvođenju IBAN-a u nacionalni platni promet i novih standardiziranih obrazaca naloga za plaćanje HUB 3 i HUB 3A

Odlukom o načinu otvaranja transakcijskih računa (NN 3/11,135/11) omogućeno je korištenje IBAN-a (International Bank Account Number ) u domaćem platnom prometu i to:

Od 01.06.2012.g. kod provođenja nacionalnih platnih transakcija računi platitelja/primatelja mogu se izraziti u BBAN (VBDI + broj transakcijskog računa) ili u IBAN konstrukciji. Naša Banka dodijelila je IBAN svim svojim klijentima koji kod nas imaju otvoren transakcijski račun a koji je dostupan na izvatku po transakcijskom računu, JABAnet-u, na potvrdama o obavljenim transakcijama i stanju na transakcijskom računu.

Primjer BBAN konstrukcije u Jadranskoj banci d.d.:2411006-1100000001 (7+10 brojeva)

Primjer IBAN konstrukcije u Jadranskoj banci d.d.:HR1124110061100000001(21 znak =HR + 19 brojeva).

Od 01.06.2013.g. IBAN konstrukcija transakcijskih računa obvezno se koristi za izvršenje svih platnih transakcija, a kreditne institucije (Banke) obvezne su otvarati transakcijske račune isključivo prema IBAN konstrukciji.

Do 01.06.2014.g. kreditne institucije (Banke) su dužne zaprimiti nalog za plaćanje u kojem je transakcijski račun primatelja naveden prema BBAN konstrukciji.

Zbog gore navedenog a sukladno Odluci o nalozima za plaćanje (NN 3/11) uvode se novi obrasci platnog prometa HUB 3 i HUB 3A koji omogućuju korištenje IBAN konstrukcije računa, a primjenjivati će se od 01.06.2012.g.

Obrazac HUB 3 univerzalni je nalog za plaćanje, jedinstven je za sva plaćanja i može se koristiti za provođenje nacionalnih i međunarodnih plaćanja.

Obrazac HUB 3A može se koristiti samo za nacionalna plaćanja.

Za sve informacije o IBAN-u i popunjavanju HUB 3 i HUB 3A molimo naše klijente koji kod nas imaju otvoren transakcijski račun da nas kontaktiraju.

 

Kako bismo vam olakšali prijelaz na nove formate te brzu prilagodbu vlastitih sustava, pripremili smo vam specifikaciju novih formata datoteka. Možete ih preuzet ovdje:

Dokumentacija – IBAN
IME TIP VELIČINA
Acrobat Format zbrojnog naloga u elektroničkom obliku PDF 174 KB
Acrobat Format za dostavu izvadaka klijentima na elektronskom mediju PDF 166 KB

Adobe Acrobat Reader
Aplikacija potrebna za pregledavanje.
 
 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 21-02-2019
developed by lemax