Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

MasterCard

Stranica prilagođena printeru
srijeda, 20. lipanj 2018.


ŠTO JE MASTERCARD KREDITNA KARTICA ?

MasterCard kreditna kartica je međunarodna bankovna kartica koju možete koristiti u zemlji i inozemstvu za bezgotovinsko plaćanje kupljene robe i usluga na svim prodajnim mjestima s oznakom MasterCard te za podizanje gotovine na bankomatima i EFTPOS uređajima u okviru dopuštenih dnevnih limita.


OBILJEŽJA MASTERCARD KREDITNE KARTICE JADRANSKE BANKE ŠIBENIK D.D.

MasterCard kreditna kartica Jadranske banke d.d. vezana je uz račun kredita kojeg ista odobrava osnovnom korisniku kartice. Svi troškovi učinjeni karticom plaćaju se naknadno. Ako sve prispjele troškove plaćate odjednom u cjelokupnom iznosu, tada MasterCard kartica funkcionira kao kartica s odgodom plaćanja i u tom slučaju banka ne obračunava kamate. Ako prispjele troškove ne želite otplatiti odjednom, koristi se odobreni revolving kredit.


ŠTO JE REVOLVING KREDIT?

To je kredit s mogućnošću višekratnog korištenja. On se automatski obnavlja na način da na raspolaganje dobijete okvirni iznos (limit), koji se korištenjem kartice smanjuje, a otplata kredita obnavlja raspoloživi iznos i omogućuje vam daljnje korištenje kartice do iznosa odobrenog limita. Revolving kredit odobrava se u kunama, bez jamaca.


PREDNOSTI MASTERCARD KARTICE JBŠ

U odnosu na klasičan kredit, revolving kredit putem MasterCard kartice dostupan vam je u svakom trenutku. Osim toga, sami možete birati:

 • kako ćete podmirivati troškove - platiti odjednom cjelokupni prispjeli iznos ili koristiti kredit 
 • koliko ćete troškova minimalno podmirivati mjesečno - postotak minimalne mjesečne uplate od ukupno učinjenog troška odabire se na pristupnici (10%, od ukupnog duga) 
 • koliko ćete kamate plaćati - visina kamatne stope ovisi o iznosu mjesečne otplate
 • način na koji ćete podmirivati obveze - trajnim nalogom na tekućem računu ili uplatom na račun Banke 
 • tko će još osim vas koristiti pogodnosti MasterCard kartice - uz vašu suglasnost karticu i vaš revolving kredit mogu koristiti i dodatni korisnici.


KAKO POSTATI KORISNIK MASTERCARD KREDITNE KARTICE?

Kartica se može izdati svakoj punoljetnoj osobi, državljaninu Hrvatske, koja ima otvoren tekući račun u banci po kojem ostvaruje redovna mjesečna primanja. Ako nemate tekući račun u Jadranskoj banci, kartica vam se može izdati na temelju oročenog kunskog depozita u visini 110% iznosa kredita.

Zatražite pristupnicu na šalteru bilo koje podružnice, poslovnice banke ili preuzmite na našim internetskim stranicama. Popunite obrazac osobnim podacima, podacima o zaposlenju, prihodima i imovini, odaberite minimalni mjesečni postotak otplate duga i datum dospijeća plaćanja te ovjerite kod poslodavca.


Popunjenu i potpisanu pristupnicu predajte u poslovnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom. Jadranska banka će pristupnicu obraditi u najkraćem roku i, u slučaju pozitivnog ishoda, zatražiti dodatnu dokumentaciju (izjavu o suglasnosti o obustavi primanja ovjerenu kod javnog bilježnika, bianco mjenicu te drugo što banka smatra potrebnim) kako bi se moglo pristupiti potpisivanju ugovora o revolving kreditu i preuzimanju MasterCard kartice.UVJETI KORIŠTENJA KARTICE


Način korištenja kartice te pravila poslovanja po kreditnim karticama pobliže su izneseni u Općim uvjetima za izdavanje i korištenje MasterCard kreditne kartice. Oni su klijentu dostupni na inernetskoj stranici,oglasnim pločama u poslovnicama i sl. Kartica je prvenstveno prilagođena plaćanju roba i usluga. Za njeno se korištenje kod trgovaca ne naplaćuje naknada, za razliku od podizanja gotovine na bankomatima, koje se naplaćuje čak i na bankomatima JBŠ prema Tarifi naknada za MasterCard kreditnu karticu.

Korisnik kreditne kartice obvezan je voditi računa o tome da iznos troškova učinjenih karticom ne premaši odobreni kreditni limit. Raspoloživi iznos odobrenog kredita korisnik može u svakom trenutku saznati na bankomatu korištenjem opcije Stanje računa. Napominjemo da se utvrđeni kreditni limit odnosi na troškove napravljene svim kreditnim karticama (osnovnom i eventualnim dodatnim karticama) vezanim uz račun kredita.

Osim ukupnog kreditnog limita, za transakcije kupovine i isplate gotovine postoje pojedinačna, dnevna ograničenja koja se korisniku priopćavaju prilikom uručenja kartice. Preporučljivo je obratiti pozornost na limite i način njihova računanja, kako korisnik ne bi došao u neugodnu situaciju da ne može koristiti svoju kreditnu karticu.


KAMATNA STOPA

Redovna kamata na revolving kredit obračunava se i plaća na iskorišteni iznos revolving kredita računajući od datuma nastanka svake pojedine transakcije učinjene karticom koja tereti revolving kredit pa do dana plaćanja. Kamatne stope na revolving kredit su promjenjive i izražene su na godišnjem nivou. Kamate na odobreni revolving kredit obračunavaju se i naplaćuju u skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama Banke.

Kod charge kredita, ukoliko osnovni korisnik podmiri cjelokupni iznos iskorištenog kreditnog limita do datuma dospijeća plaćanja, ova banka ne zaračunava kamatu.

Na prijevremeni, ili prekomjerno uplaćeni iznos od ukupnog dospjelog duga, banka ne obračunava i ne plaća kamatu.
Na dospjele, a nepodmirene obveze po revolving/charge kreditnom računu, za razdoblje kašnjenja, i to od datuma dospijeća do datuma podmirenja obveza, obračunavat će zakonsku zateznu kamatu. Ista je koja promjenjiva u skladu s propisima.
Kamate i naknade obračunavaju se i naplaćuju mjesečno i iskazuju se na Izvatku prometa.


NEKOLIKO SAVJETA ZA SIGURNO KORIŠTENJE KREDITNE KARTICE


Kako bi se osigurala funkcionalnost kartice, potrebno ju je čuvati od oštećivanja. Magnetska traka na poleđini osjetljiva je na izvore elektromagnetskog zračenja (zvučnici, podloge za demagnetizaciju na blagajnama trgovina i sl.) pa je karticu potrebno držati podalje od takvih mjesta.

Prilikom uručenja kartice, korisnik dobije PIN - osobni tajni broj koji se koristiti za identifikaciju prilikom podizanja gotovine. Karticu i PIN potrebno je čuvati kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje sredstava kredita.  Stoga, preporučujemo svim korisnicima da se radi vlastite sigurnosti i u svrhu zaštite od moguće zlouporabe pridržavaju sljedećih pravila:

 • odmah po primitku karticu potpisati, a eventualnu staru karticu prerezati 
 • PIN i karticu nikada ne držati zajedno 
 • PIN ne zapisivati, nego zapamtiti, i nikad nikome ne otkrivati, pa čak ni osobama koje se predstave kao djelatnici policije ili banke
 • podatke o kartici ne davati putem elektronske pošte s nepoznatih adresa ili na neprovjerenim internetskim stranicama
 • karticu ne ispuštati iz vida prilikom obavljanja transakcije
 • karticu ne ostavljati bez nadzora u automobilu, torbi, koferu, džepu itd. na javnom mjestu
 • pažljivo čuvati novčanik s karticom odnosno torbicu
 • pažljivo uspoređivati listiće potvrde transakcija s prometom na Obavijesti o učinjenim troškovima.
U slučaju da do gubitka ili krađe kartice ipak dođe, ODMAH po saznanju obavijestite Banku (022 242 202) ili autorizacijski centar MBU d.o.o. Zagreb (062/600-699) koji Vam je na raspolaganju 24 sata dnevno, 365 dana u godini.


INFORMACIJE

Na sva vaša eventualna pitanja o MasterCard kreditnoj kartici rado će odgovoriti naša Služba za kartično poslovanje na tel. 022 242 202 od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati ili elektronskom poštom na
karticno@jaba.hr. 

Izračun kredita
Izračun štednje
Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2018 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 19-06-2018
developed by lemax