Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Nenamjenski krediti uz novčani polog Jadranske banke d.d. Šibenik građanima

Stranica prilagođena printeru
subota, 22. rujan 2018.

 

KORISNICI KREDITA

Korisnik kredita u Jadranskoj banci d.d. Šibenik (dalje: Banka) može biti fizička osoba - državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji temeljem kreditne sposobnosti može biti nositelj kreditnog posla.


IZNOS

 • do 16.000,00 EUR


ROK OTPLATE

 • do 12 mjeseci, uključujući 12-ti mjesec (kratkoročni krediti)
 • preko 12 mjeseci - 72 mjeseca (dugoročni krediti).


REDOVNA KAMATNA STOPA

Ukoliko je rok otplate kredita:

 • do 12 mjeseci, uključujućii 12-ti mjesec – 7,40%, godišnje, fiksna kamata
 • preko12 mjeseci - 72 mjeseca – 7,40%, godišnje, fiksna kamata


NAMJENSKI OROČEN NOVČANI DEPOZIT

Depozit se može oročiti u kunama uz valutnu klauzulu u EUR ili u EUR-ima. Depozit se oročava na rok duži minimalno 30 dana od dana dospijeća kredita. Kamatna stopa na depozit je 0%, fiksna, godišnja, i definirana je Odlukom o kamatnimstopamaBanke u poslovanju s građanima.

Depozit nije moguće podmiriti iz odobrenog kredita.Deponent može raspolagati oročenim depozitom po isteku roka oročenja odnosno s danom konačne otplate kredita, pod uvjetom da su podmirene sve tražbine koje Banka ima prema Deponentu ili Korisniku kredita.


UTVRĐIVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI

Kreditna sposobna je ona fizička osoba kojoj mjesečni anuitet otplate kredita ne prelazi 1/4 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja, a odnosi se na građane koji primaju plaću nižu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita mogu se sa svojim prihodima uključiti i druge kreditno sposobne osobe, u svojstvu sudužnika. Kreditno su sposobni ukoliko mjesečni anuitet ne prelazi 1/4 njihovih zbrojenih neopterećenih mjesečnih primanja.

U slučaju kad tražitelj kredita ima plaću veću od republičkog prosjeka njegova se kreditna sposobnost izračuna na način da je kreditno sposoban ako mu nakon odbijanja mjesečnog anuiteta i drugih mjesečnih opterećenja od mjesečne plaće ostaje 2/3 republičkog prosjeka.

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplate kredita građana koji primaju plaću nižu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ne može biti veći od 65 godina.

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplata kredita građana koji primaju plaću višu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ne može biti veći od 75 godina.

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplate kredita za umirovljenike ne može biti veći od 75 godina.


ISPLATA KREDITA

Isplata kredita vrši se u kunskoj protuvrijednosti vezanoj uz valutnu klauzulu po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, prijenosom na račun.


TROŠAK OBRADE

Nema troškova obrade kreditnog zahtjeva


MODEL I.- do 9.000,00 EUR


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA

 • dvije osobne bjanko mjeniceza Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, s mjeničnim očitovanjem;
 • izjava o zaplijeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu.
 • zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu.
 • suglasnost o provedbi ovrhe na jedinoj nekretnini ovjerena od strane javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu za kredite veće od 6.000,00 EUR-a.
 • novčani polog – namjenski oročen depozitu visini 10% iznosa odobrenog kredita, oročen za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.

Iznos kredita
EUR
Kamatna
stopa
ROK OTPLATE
6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj. 48 mj. 60 mj. 72 mj.

500,00 7,40% 85,14 43,36 22,48 15,53 - - -

1.000,00 7,40% 170,28 86,71 44,95 31,06 24,13 19,99 17,24

1.500,00 7,40% 255,42 130,07 67,43 46,59 36,20 29,99 25,86

2.000,00 7,40% 340,56 173,42 89,91 62,12 48,26 39,98 34,48

3.000,00 7,40% 510,85 260,13 134,86 93,18 72,40 59,97 51,73

4.000,00 7,40% 681,13 346,85 179,82 124,24 96,53 79,96 68,97

5.000,00 7,40% 851,41 433,56 224,77 155,30 120,66 99,95 86,21

6.000,00 7,40% 1.021,69 520,27 269,72 186,36 144,79 119,94 103,45

7.000,00 7,40% 1.191,98 606,98 314,68 217,42 168,93 139,93 120,69

8.000,00 7,40% 1.362,26 693,69 359,63 248,48 193,06 159,92 137,93

9.000,00 7,40% 1.532,54 780,40 404,59 279,54 217,19 179,91 155,18


 


MODEL II. – od 9.001,00 EUR do 12.000,00 EUR


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA

 • dvije osobne bjanko mjenice za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, s mjeničnim očitovanjem;
 • izjava o zaplijeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu;
 • zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu;
 • suglasnost o provedbi ovrhe na jedinoj nekretnini ovjerena od strane javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu za kredite veće od 6.000,00 EUR-a.
 • novčani polog – namjenski oročen depozitu visini 15% iznosa odobrenog kredita, oročen za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.

 

Iznos kredita
EUR
Kamatna
stopa
ROK OTPLATE
6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj. 48 mj. 60 mj. 72 mj.

9.001,00 7,40% 1.532,71 780,49 404,63 279,57 217,21 179,93 155,19

10.000,00 7,40% 1.702,82 867,11 449,54 310,60 241,32 199,90 172,42

11.000,00 7,40% 1.873,11 953,82 494,50 341,66 265,45 219,90 189,66

12.000,00 7,40% 2.043,39 1.040,54 539,45 372,72 289,59 239,89 206,90


 


MODEL III. – od 12.001,00 EUR do 16.000,00 EUR


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA: 

 • 1 jamac– kreditno sposoban je onaj jamac kojem mjesečni anuitet ne prelazi 1/2 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja;
 • dvije osobne bjanko mjenice za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, s mjeničnim očitovanjem;
 • izjava o zaplijeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu;
 • zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu;
 • suglasnost o provedbi ovrhe na jedinoj nekretnini ovjerena od strane javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu za kredite veće od 6.000,00 EUR-a.
 • novčani polog – namjenski oročen depozitu visini 20% iznosa odobrenog kredita, oročen za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.

Umjesto 1 jamca instrument osiguranja može biti jedan od slijedećih instrumenata osiguranja:

 • založno pravo ili prijenos vlasništva na nekretnini,
 • založno pravo na dionicama,
 • založno pravo na brodu.
Iznos kredita
EUR
Kamatna
stopa
ROK OTPLATE
6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj. 48 mj. 60 mj. 72 mj.

12.001,00 7,40% 2.043,56 1.040,62 539,49 372,75 289,61 239,91 206,92

13.000,00 7,40% 2.213,67 1.127,25 584,40 403,78 313,72 259,88 224,14

14.000,00 7,40% 2.383,95 1.213,96 629,36 434,84 337,85 279,87 241,38

15.000,00 7,40% 2.554,23 1.300,67 674,31 465,90 361,98 299,86 258,63

16.000,00 7,40% 2.724,52 1.387,38 719,27 496,96 386,12 319,85 275,87


 

 
 

Izračun kredita
Izračun štednje
Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2018 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 22-09-2018
developed by lemax