Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Nenamjenski krediti uz novčani polog Jadranske banke d.d. Šibenik građanima

Stranica prilagođena printeru
utorak, 16. siječanj 2018.


KORISNICI KREDITA

Korisnik kredita u Jadranskoj banci d.d. Šibenik (dalje: Banka) može biti fizička osoba - državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji temeljem kreditne sposobnosti može biti nositelj kreditnog posla.


IZNOS

  • do 16.000,00 EUR


ROK OTPLATE

  • do 12 mjeseci, uključujućii 12-ti mjesec (kratkoročni krediti)
  • preko 12 mjeseci - 72 mjeseca (dugoročni krediti).


REDOVNA KAMATNA STOPA

Ukoliko je rok otplate kredita:

  • do 12 mjeseci, uključujućii 12-ti mjesec – 7,40%, godišnje, fiksna kamata
  • preko12 mjeseci - 72 mjeseca – 7,40%, godišnje, fiksna kamata


NAMJENSKI OROČEN NOVČANI DEPOZIT

Depozit se može oročiti u kunama uz valutnu klauzulu u EUR ili u EUR-ima. Depozit se oročava na rok duži minimalno 30 dana od dana dospijeća kredita. Kamatna stopa na depozit je 0%, fiksna, godišnja, i definirana je Odlukom o kamatnimstopamaBanke u poslovanju s građanima.

Depozit nije moguće podmiriti iz odobrenog kredita.Deponent može raspolagati oročenim depozitom po isteku roka oročenja odnosno s danom konačne otplate kredita, pod uvjetom da su podmirene sve tražbine koje Banka ima prema Deponentu ili Korisniku kredita.


UTVRĐIVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI

Kreditno sposobna je ona osoba kojoj mjesečni anuitet otplate kredita ne prelazi 1/3 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita mogu se sa svojim prihodima uključiti i druge kreditno sposobne osobe, u svojstvu sudužnika.

Kreditno su sposobni ukoliko mjesečni anuitet ne prelazi 1/3 njihovih zbrojenih neopterećenih mjesečnih primanja.
Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplate kredita ne može biti veći od 75 godina. Tražitelj kredita može biti samo osoba zaposlena najmanje 6 mjeseci na neodređeno vrijeme.


 ISPLATA KREDITA

Isplata kredita vrši se u kunskoj protuvrijednosti vezanoj uz valutnu klauzulu po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, prijenosom na račun.


TROŠAK OBRADE

Nema troškova obrade kreditnog zahtjeva


MODEL I.- do 9.000,00 EUR


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA

Dvije osobne bjanko mjenice za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, s mjeničnim očitovanjem;

Izjava o zaplijeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu.

Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu.

Novčani polog – namjenski oročen depozitu visini 10% iznosa odobrenog kredita, oročen za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.


Iznos kredita
EUR
Kamatna
stopa
ROK OTPLATE
6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj. 48 mj. 60 mj. 72 mj.

500,00 7,40% 85,14 43,36 22,48 15,53 - - -

1.000,00 7,40% 170,28 86,71 44,95 31,06 24,13 19,99 17,24

1.500,00 7,40% 255,42 130,07 67,43 46,59 36,20 29,99 25,86

2.000,00 7,40% 340,56 173,42 89,91 62,12 48,26 39,98 34,48

3.000,00 7,40% 510,85 260,13 134,86 93,18 72,40 59,97 51,73

4.000,00 7,40% 681,13 346,85 179,82 124,24 96,53 79,96 68,97

5.000,00 7,40% 851,41 433,56 224,77 155,30 120,66 99,95 86,21

6.000,00 7,40% 1.021,69 520,27 269,72 186,36 144,79 119,94 103,45

7.000,00 7,40% 1.191,98 606,98 314,68 217,42 168,93 139,93 120,69

8.000,00 7,40% 1.362,26 693,69 359,63 248,48 193,06 159,92 137,93

9.000,00 7,40% 1.532,54 780,40 404,59 279,54 217,19 179,91 155,18


 


MODEL II. – od 9.001,00 EUR do 12.000,00 EUR


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA

Dvije osobne bjanko mjenice za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, s mjeničnim očitovanjem;

Izjava o zaplijeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu;

Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu;

Novčani polog – namjenski oročen depozitu visini 15% iznosa odobrenog kredita, oročen za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.


Iznos kredita
EUR
Kamatna
stopa
ROK OTPLATE
6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj. 48 mj. 60 mj. 72 mj.

9.001,00 7,40% 1.532,71 780,49 404,63 279,57 217,21 179,93 155,19

10.000,00 7,40% 1.702,82 867,11 449,54 310,60 241,32 199,90 172,42

11.000,00 7,40% 1.873,11 953,82 494,50 341,66 265,45 219,90 189,66

12.000,00 7,40% 2.043,39 1.040,54 539,45 372,72 289,59 239,89 206,90


 


MODEL III. – od 12.001,00 EUR do 16.000,00 EUR


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA: 

1 jamac – kreditno sposoban je onaj jamac kojem mjesečni anuitet ne prelazi 1/2 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja;

Dvije osobne bjanko mjenice za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, s mjeničnim očitovanjem;

Izjava o zaplijeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu;

Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu;

Novčani polog – namjenski oročen depozitu visini 20% iznosa odobrenog kredita, oročen za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.

Umjesto 1 jamca instrument osiguranja može biti jedan od slijedećih instrumenata osiguranja:

  • založno pravo ili prijenos vlasništva na nekretnini,
  • založno pravo na dionicama,
  • založno pravo na brodu.
Iznos kredita
EUR
Kamatna
stopa
ROK OTPLATE
6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj. 48 mj. 60 mj. 72 mj.

12.001,00 7,40% 2.043,56 1.040,62 539,49 372,75 289,61 239,91 206,92

13.000,00 7,40% 2.213,67 1.127,25 584,40 403,78 313,72 259,88 224,14

14.000,00 7,40% 2.383,95 1.213,96 629,36 434,84 337,85 279,87 241,38

15.000,00 7,40% 2.554,23 1.300,67 674,31 465,90 361,98 299,86 258,63

16.000,00 7,40% 2.724,52 1.387,38 719,27 496,96 386,12 319,85 275,87


 

 
 

Izračun kredita
Izračun štednje
Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | FAQ | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2018 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 16-01-2018
developed by lemax