Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Stambeni krediti

Stranica prilagođena printeru
subota, 22. rujan 2018.
KORISNICI KREDITA

 • sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji temeljem kreditne sposobnosti mogu biti nositelji kreditnog posla.

NAMJENE KREDITIRANJA

 • kupnja stana, obiteljske kuće, apartmana, garaže/parkirnog mjesta uz kupnju stambenog prostora i kupnja građevinske čestice, s tim da Banka kreditira maksimalno 100 % procijenjene vrijednosti/ kupoprodajne cijene stana i garaže, apartmana, obiteljske kuće ili građevinske čestice
 • izgradnju obiteljske kuće, dovršenje, dogradnju, nadogradnju stambenog objekta s tim da Banka kreditira u iznosu od maksimalno 100% iznosa utvrđenog investicijskim elaboratom(troškovnikom) ili ponudom izvođača radova i/ili troškovnikom materijala.
 • otplata ranije realiziranih stambenih kredita za prethodno opisanu namjenu u drugim Bankama u iznosu od maksimalno 100% iznosa preostalog kredita, a do maksimalno 90 % procijenjene vrijednosti nekretnine
U iznos za otplatu ranije realiziranih stambenih kredita u drugim bankama može biti uključena i naknada za prijevremeni povrat.


KAMATNA STOPA

 • 4,00% godišnja, promjenjiva za klijente Banke
 • 4,65% godišnje, promjenjiva za neklijente

IZNOS I ROK OTPLATE

 • za kredite od EUR 10.000,00 do EUR 20.000,00 rok otplate je od 37 mjeseci do 10 god
 • za kredite od EUR 20.001,00 do EUR 30.000,00 rok otplate je od 37 mjeseci do 20 god
 • za kredite od EUR 30.001,00 do EUR 200.000,00 rok otplate je od 37 mjeseci do 30 god

NAKNADA ZA OBRADU KREDITA

 • Nema naknade

UTVRĐIVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI

Kreditna sposobna je ona fizička osoba kojoj mjesečni anuitet otplate kredita ne prelazi 1/4 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja, a odnosi se na građane koji primaju plaću nižu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita mogu se sa svojim prihodima uključiti i druge kreditno sposobne osobe, u svojstvu sudužnika. Kreditno su sposobni ukoliko mjesečni anuitet ne prelazi 1/4 njihovih zbrojenih neopterećenih mjesečnih primanja.
U slučaju kad tražitelj kredita ima plaću veću od republičkog prosjeka njegova se kreditna sposobnost izračuna na način da je kreditno sposoban ako mu nakon odbijanja zbroja svih mjesečnih anuiteta od mjesečne plaće ostaje minimalno 2/3 republičkog prosjeka.

Mjesečna primanja svakog sudionika u kreditu moraju iznositi minimalno 2.000,00 HRK.


KORIŠTENJE I ISPLATA KREDITA

Isplata kredita je u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan korištenja. Krediti se ugovaraju s valutnom klauzulom u EUR, odnosno, povrat obveza obračunava se po srednjem tečaju za EUR na dan plaćanja.
Rok korištenja kredita je 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu. Za izgradnju obiteljske kuće, rok korištenja može biti najviše godinu dana.
Kredit se isplaćuje direktno na račun prodavatelja ili račun izvođača radova temeljem ovjerenog predugovora/ugovora o kupoprodaji nekretnine, odnosno izvornih računa.
U slučaju otplate ranije realiziranih stambenih kredita u drugim bankama kredit se isplaćuje direktno na račun kredita u banci.


OTPLATA KREDITA

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima iskazanim u EUR, u kunskoj protuvrijednosti obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan uplate,  prema planu otplate kredita koji je sastavni dio Ugovora. Anuiteti dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita.

Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) može se obaviti samo uz pismeni zahtjev i uz suglasnost Banke, a prema uvjetima i uz naknadu, koji su važeći u trenutku prijevremene otplate kredita i uz sklapanje posebnog dodatka Ugovora.


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA

10.000,00 EUR do 20.000,00 EUR

OSNOVNI

 • Dvije osobne bjanko mjenice Korisnika kredita potpisane od strane sudužnika ako je isti uključen u kredit s mjeničnim očitovanjem,
 • Izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i  sve sudionike u kreditnom poslu,
 • Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Korisnika kredita i  sve sudionike u kreditnom poslu,
 • Suglasnost o provedbi ovrhe na jedinoj nekretnini ovjerena od strane javnog bilježnika za Korisnika kredita i za sve sudionike u kreditnom poslu za kredite veće od 6.000,00 EUR-a.
 • 10% pologa iz vlastitih sredstava ili 1 kreditno sposoban jamac (ne uzima se kada postoje dodatni instrumenti osiguranja).
20.001,00 EUR do 200.000,00 EUR - uz osnovne instrumente osiguranja potrebni su i dodatni.

DODATNI

 • Založno pravo (hipoteka) na nekretnini u korist Banke,
 • Polica osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist  Banke (mora pokrivati osnovne rizike),
 • Dvije obiteljske mjenice s mjeničnim očitovanjem potpisane od strane Korisnika kredita kao akceptanta i bračnog druga Korisnika kredita kao trasanta (uz popis imovine).

Iznos mjesečnih anuiteta po stambenim kreditima uz godišnju kamatnu stopu 4,29 %


Iznos kredita EUR 5 god 10 god 15 god 20 god 25 god 30 god
10.000,00 184,17 101,25 -- -- -- --
20.000,00 368,33 202,49 -- -- -- --
30.000,00 552,50 303,74 221,91 181,79 -- --
40.000,00 736,66 404,98 295,88 242,39 211,13 190,97
50.000,00 920,83 506,23 369,84 302,99 263,92 238,71
60.000,00 1.104,99 607,47 443,81 363,59 316,70 286,45
70.000,00 1.289,16 708,72 517,78 424,19 369,49 334,19
80.000,00 1.473,32 809,96 591,75 484,78 422,27 381,93
90.000,00 1.657,49 911,21 665,72 545,38 475,05 429,67
100.000,00 1.841,61 1.012,45 739,69 605,98 527,84 477,42
200.000,00 3.683,30 2.024,90 1.479,38 1.211,96 1.055,67 954,83

 

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplate kredita građana koji primaju plaću nižu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ne može biti veći od 65 godina.

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplata kredita građana koji primaju plaću višu od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ne može biti veći od 75 godina.

Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplate kredita za umirovljenike ne može biti veći od 75 godina.
 

Izračun kredita
Izračun štednje
Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2018 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 22-09-2018
developed by lemax