Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Nenamjenski krediti uz fiksnu kamatnu stopu 7,50%

Stranica prilagođena printeru
utorak, 16. siječanj 2018.

KORISNICI KREDITA

Korisnik kredita u JADRANSKOJ BANCI d.d. Šibenik (dalje: Banka) može biti fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Hrvatskoj, koja ima status klijenta ove banke te, temeljem kreditne sposobnosti, može biti nositelj kreditnog posla.


IZNOS

-do 25.000,00 EUR


ROK OTPLATE

-od 1.000,00 EUR- 7.000,00 EUR, na rok od 6-84 mjeseca

-od 7.001,00 EUR- 25.000,00 EUR, na rok od 6-120 mjeseci


REDOVNA KAMATNA STOPA

- 7,50%, godišnje, fiksna kamata


UTVRĐIVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI 

Kreditno sposobna je ona osoba kojoj mjesečni anuitet otplate kredita ne prelazi 1/3 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita mogu se, sa svojim prihodima, uključiti i druge kreditno sposobne osobe, u svojstvu sudužnika. Kreditno su sposobni ukolikoim  mjesečni anuitet ne prelazi 1/3 njihovih zbrojenih neopterećenih mjesečnih primanja. Iznos mjesečnog anuiteta tražitelja kredita ne smije prelaziti 60% neopterećenog mjesečnog primanja.

Ako tražitelj kredita ima plaću veću od državnog prosjeka, njegova se kreditna sposobnost izračunava na način da je kreditno sposoban ako mu, nakon odbijanja mjesečnog anuiteta i drugih mjesečnih opterećenja, od mjesečne plaće ostaje 2/3 državnog prosjeka.
Zbroj godina starosti svakog sudionika u kreditu i roka otplate kredita ne smije biti veći od 75 godina.


NAMJENA
 

Nenamjenski kredit.ISPLATA KREDITA

Isplata kredita obavlja se u kunskoj protuvrijednosti vezanoj uz valutnu klauzulu po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, prijenosom na račun, do zadnjeg dana mjeseca u kojem je kredit odobren ili, najkasnije, do zadnjeg dana mjeseca koji slijedi izaonoga u kojem je kredit odobren.


TROŠAK OBRADE

Nema troškova obrade.


OTPLATA KREDITA

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima iskazanim u EUR, u kunskoj protuvrijednosti obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan uplate, prema planu otplate kredita koji je sastavni dio ugovora. Anuiteti dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita.


MODEL I - od 1.000,00 EUR do 10.000,00 EUR


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA 

- izjava o zaplijeni po pristanku dužnika, potvrđena kod javnog bilježnika za korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu

- zadužnica, potvrđena kod javnog bilježnika za korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu

- dvije osobne bjanko mjenice za korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, s mjeničnim očitovanjem.


  1 god. 2 god. 3 god. 4 god. 5 god. 6 god. 7 god. 8 god. 9 god. 10 god.

1.000,00 86,67 45,00 31,11 24,18 20,04 17,29 15,34      

2.000,00 173,51 90,00 62,12 48,36 40,08 34,58 30,68      

3.000,00 260,27 135,00 93,32 72,54 60,11 51,87 46,01      

4.000,00 347,03 180,00 124,42 96,72 80,15 69,16 61,35      

5.000,00 433,79 225,00 155,53 120,89 100,19 86,45 76,69      

6.000,00 520,54 270,00 186,64 145,07 120,23 103,74 92,03      

7.000,00 607,30 315,00 217,74 169,25 140,27 121,03 107,37      

7.001,00 607,39 315,04 217,77 169,28 140,29 121,05 107,38 97,19 89,34 83,10

8.000,00 694,06 360,00 248,85 193,43 160,30 138,32 122,71 111,07 102,09 94,96

9.000,00 780,82 405,00 279,96 217,61 180,34 155,61 138,04 124,95 114,85 106,83

10.000,00 867,57 450,00 311,06 241,79 200,38 172,90 153,38 138,84 127,61 118,70


MODEL II – od 10.001,00 EUR do 20.000,00 EUR


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA


  - Izjava o zaplijeni po pristanku dužnika, potvrđena kod javnog bilježnika za korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu 

    - zadužnica
, potvrđena kod javnog bilježnika za korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, dvije osobne bjanko mjenice za korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, s mjeničnim očitovanjem


- novčani polog – namjenski oročen depozit u visini 10% iznosa odobrenog kredita, oročen za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita ili 1 kreditno sposoban jamac (kreditno sposoban je onaj jamac kojem mjesečni anuitet ne prelazi 1/2 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja).

Depozit se može oročiti u kunama uz valutnu klauzulu u EUR ili u EUR-ima. Depozit se oročava na rok duži minimalno 30 dana od dana dospijeća kredita. Kamatna stopa na depozit je 0%, fiksna, godišnja, i definirana je Odlukom o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima. Depozit nije moguće podmiriti iz odobrenog kredita. Deponent može raspolagati oročenim depozitom po isteku roka oročenja odnosno s danom konačne otplate kredita, pod uvjetom da su podmirene sve tražbine koje Jadranska banka ima prema deponentima ili korisnicima kredita

.

  1 god. 2 god. 3 god. 4 god. 5 god. 6 god. 7 god. 8 god. 9 god. 10 god.

10.001,00 867,66 450,04 311,09 241,81 200,4 172,92 153,4 138,85 127,62 118,71

11.000,00 954,33 495,00 342,17 265,97 220,42 190,19 168,72 152,72 140,37 130,57

13.000,00 1.127,85 584,99 404,38 314,33 260,49 244,77 199,40 180,49 165,89 154,31

15.000,00 1.301,36 674,99 466,59 362,68 300,57 259,35 230,17 208,26 191,42 178,05

17.000,00 1.474,88 764,99 528,81 411,04 340,65 293,93 260,375 236,03 216,94 201,79

19.000,00 1.648,39 854,99 591,02 459,40 380,72 328,51 291,43 263,79 242,46 225,53

20.000,00 1.735,15 899,99 622,12 483,58 400,76 345,80 306,77 277,68 255,22 237,40

 


MODEL III. – od 20.001,00 EUR do 25.000,00 EUR


INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA


   -izjava o zaplijeni po pristanku dužnika
, potvrđena kod javnog bilježnika za korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu 

-zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, dvije osobne bjanko mjenice za korisnika kredita i sve sudionike u kreditnom poslu, s mjeničnim očitovanjem 

-novčani polog – namjenski oročen depozit u visini 20% iznosa odobrenog kredita, oročen za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita ili 2 kreditno sposobna jamca (kreditno sposoban je onaj jamac kojem mjesečni anuitet ne prelazi 1/2 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja).

Depozit se može oročiti u kunama uz valutnu klauzulu u EUR ili u EUR-ima.Oročava
se na rok duži minimalno 30 dana od dana dospijeća kredita. Kamatna stopa na depozit je 0%, fiksna, godišnja, i definirana je Odlukom o kamatnim stopama banke u poslovanju s građanima. Depozit nije moguće podmiriti iz odobrenog kredita. Deponent može raspolagati oročenim depozitom po isteku roka oročenja odnosno s danom konačne otplate kredita, pod uvjetom da su podmirene sve tražbine koje banka ima prema deponentu ili korisniku kredita.


  1 god. 2 god. 3 god. 4 god. 5 god. 6 god. 7 god. 8 god. 9 god. 10 god.

20.001,00 1.735,24 900,04 622,16 483,60 400,78 345,82 306,78 277,69 255,23 237,42

21.000,00 1.821,91 944,99 653,23 507,76 420,80 363,09 322,10 291,56 267,79 249,27

22.000,00 1.908,66 989,99 684,34 531,94 440,83 380,38 337,44 305,45 280,74 261,14

23.000,00 1.995,42 1.034,99 715,44 556,11 460,87 397,67 352,78 319,33 293,50 273,01

24.000,00 2.082,18 1.079,99 746,55 580,29 480,91 414,96 368,12 333,21 306,26 284,88

25.000,00 2.168,00 1.124,99 777,66 604,47 500,95 432,25 384,46 347,10 319,03 296,775

 


Umjesto jamaca i novčanog pologa, kod MODELA II i MODELA III instrument osiguranja može biti založno pravo ili prijenos vlasništva na nekretnini.


Založno pravo ili prijenos vlasništva na nekretnini:

-založno pravo (hipoteka) ili prijenos vlasništva radi osiguranja (fiducijarno vlasništvo) na nekretnini u korist Banke. Iznos odobrenog kredita maksimalno u omjeru 1:1,5, u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnine. Ugovor o kreditu (osiguranju) sadrži opću ovršnu klauzulu i solemnizira se kod javnog bilježnika

-polica osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirana od vlasnika nekretnine u korist   

Jadranske banke.

   

 

 
 

Izračun kredita
Izračun štednje
Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | FAQ | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2018 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 16-01-2018
developed by lemax