Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Naknade

Stranica prilagođena printeru
četvrtak, 21. veljača 2019.

TARIFNI STAVAK OPIS POSLA OSNOVICA
ZA OBRAČUN
CIJENA
(u Kn)
  1. POSLOVI REGISTRA RAČUNA
1.1. OTVARANJE RAČUNA   Bez naknade
1.2. PROMJENE U REGISTRU RAČUNA    
1.2.1. Upis/brisanje potpisnika račun 10,00
1.2.2. Promjena po računu račun 10,00
1.2.3. Promjene u registru računa u FINA-i račun 60,00
1.2.4. Posredovanje pri promjenama u registru računa FINA račun 60,00
1.2.5. Posredovanje pri zatvaranju računa FINA račun 60,00
1.3. ZATVARANJE RAČUNA račun 100,00
1.4. DOSTAVA PODATAKA U FORMATU JRR-a stavka 0,10
1.5. EVIDENCIJA OSNIVAČKOG POLOGA polog 12,00
1.6. OTVARANJE OKVIRNOG KREDITA ugovor 25,00
1.7. ODRŽAVANJE RAČUNA (mjesečno) račun 12,50
  2. GOTOVINSKI PLATNI PROMET
2.1. POSLOVI VEZANI UZ ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA nalog 15,00
2.2. AUTORIZACIJA ISPLATE (EFT-POS-om, računalnom komunik. i sl.) nalog 1,20
2.3. UPLATE    
2.3.1. - U BANCI iznos 0,19%
2.3.2. - U FINA-I iznos 0,30%
2.3.3. Uplate gotovine po kolekciji u FINA-i iznos 0,30%
2.4. ISPLATE    
2.4.1. - U BANCI iznos 0,19%
2.4.2. - U FINA-i iznos 0,30%
2.4.3. ISPLATA UPUTNICA PREKO FINA-e iznos 0,60%
2.5. UPLATE PUTEM DNT-a    
2.5.1. - DNT BANKA iznos 0,19%
2.5.2. - DNT FINA iznos 0,30%
  3. BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET
3.1. UPIT U STANJE s ispisom upit 1,20
3.2. AUTORIZACIJA BEZGOTOVINSKIH NALOGA nalog 0,12
3.3. Obrada internih bezgotovinskih naloga    
3.3.1. Nalozi na papirnom mediju podneseni prije datuma valute    
3.3.1.1. - U BANCI nalog 2,60
3.3.1.2. - U FINA-i nalog 4,80
3.3.2. Nalozi na papirnom mediju podneseni na datum valute    
3.3.2.1. - U BANCI nalog 2,80
3.3.2.2. - U FINA-i nalog 5,65
3.3.3. Nalozi na magnetnom mediju podneseni prije datuma valute    
3.3.3.1. - U BANCI nalog 2,00
3.3.3.2. - U FINA-i nalog 2,70
3.3.4. Nalozi na magnetnom mediju podneseni na datum valute    
3.3.4.1. - U BANCI nalog 2,30
3.3.4.2. - U FINA-i nalog 3,60
3.4. Obrada eksternih bezgotovinskih naloga    
3.4.1 Nalozi na papirnom mediju podneseni prije datuma valute    
3.4.1.1. - U BANCI nalog 3,20
3.4.1.2. - U FINA-I nalog 4,80
3.4.2. Nalozi na papirnom mediju podneseni na datum valute    
3.4.2.1. - U BANCI nalog 4,00
3.4.2.2. - U FINA-i nalog 5,65
3.4.3. Nalozi na magnetnom mediju podneseni prije datuma valute    
3.4.3.1. - U BANCI nalog 2,00
3.4.3.2. - U FINA-i nalog 2,80
3.4.4. Nalozi na magnetnom mediju podneseni na datum valute    
3.4.4.1. - U BANCI nalog 2,60
3.4.4.2. - U FINA-i nalog 3,50
3.4.5. Nalozi na papirnom mediju podneseni na datum valute u FINA-i    
3.4.5.1. Gotovinski nalozi - uplate nalog 4,80
3.4.5.2. Gotovinski nalozi - isplate nalog 5,65
3.4.5.3. Gotovinski nalozi uplate putem DNT-a nalog 4,80
3.4.6. Elektronički nalozi podneseni prije datuma valute nalog 0,82
3.4.7. Elektronički nalozi podneseni na datum valute nalog 1,06
3.5. ISPOSTAVLJANJE NALOGA ZA PRIJENOS NA TEMELJU ZAKONSKIH ILI UGOVORNIH OVLASTI    
3.5.1. Nalozi na papirnom mediju (s unosom naloga) nalog 11,75
3.5.2 Automatski nalozi iz sustava FINA-e (bez ručnog unosa)   2,40
3.6. EVIDENTIRANJE I KONTROLA INSTRUMENATA PLAĆANJA I INSTRUMENATA OSIGURANJA PLAĆANJA dokument 2,00
3.7. ČUVANJE I BRIGA O DOSPJEĆU dokument 5,00
3.8. ZAHTJEV ZA OSIGURANJE SREDSTAVA ZA NAPLATU I POTVRDA OSIGURANJA zahtjev 10,00
3.10. PROVOĐENJE ZAHTJEVA ZA POVLAČENJE NALOGA    
3.10.1 - povlačenje naloga automatskom komunikacijom s bazom nalog 3,60
3.10.2 - povlačenje naloga putem slanja dokumenta telefaksom u banku nalog 4,80
3.11. RASPORED PRIHODA S UPLATNIH RAČUNA (PRAŽNJENJE) iznos 0,21%
3.12. INTERNET BANKARSTVO-JABA net    
3.12. USLUGE U POSLOVANJU S PRAVNIM OSOBAMA    
3.12.2.1. Pristupnina (jednokratno)   bez naknade
3.12.2.2. Mjesečna naknada   30,00
3.12.2.4. Nalozi za prijenos unutar Banke prije datuma valute nalog 0,50
3.12.2.5. Nalozi za prijenos unutar Banke na datum valute nalog 0,70
3.12.2.6. Nalozi za prijenos izvan Banke prije datuma valute nalog 1,00
3.12.2.7. Nalozi za prijenos izvan Banke na datum valute nalog 1,20
3.12.2.13. Zamjena kartice (izgubljena, ukradena, oštećena)   250,00 +PDV
3.12.2.13. Zamjena čitača (izgubljen, ukraden, oštećen)   250,00 +PDV
3.13. Razmjena s drugim sustavima    
3.13.1. Razmjena s NKS-om – slanje naloga FINA nalog 0,46
3.13.2. Razmjena s NKS-om – prijem naloga FINA nalog 0,46
3.13.3. Razmjena s Bankom – slanje naloga FINA nalog 0,46
3.13.4. Razmjena Banka - NKS nalog 0,46
3.14. Mobilno bankarstvo - mJABA    
3.14.2. Usluge u poslovanju s pravnim osobama    
3.14.2.1. Mjesečna naknada-mJABA PO   8,00
3.14.2.2. Nalozi za prijenos unutar Banke prije dat.val-mJABA   0,50
3.14.2.3. Nalozi za prijenos unutar Banke na dat.val-mJABA   0,70
3.14.2.4. Nalozi za prijenos izvan Banke prije dat.val-mJABA   1,00
3.14.2.5. Nalozi za prijenos izvan Banke na dat.val-mJABA   1,20
  4. IZVJEŠĆIVANJE KLIJENATA
4.1. IZVJEŠĆIVANJE KLIJENATA O IZVRŠENIM PLAĆANJIMA PO NJIHOVIM RAČUNIMA ( IZVADAK ) I STANJU    
4.1.1. Na papirnom mediju u pretinac    
4.1.1.1. - U BANCI započeta str. 1,30
4.1.1.2. - U FINA-i započeta str. 2,20
4.1.1.3. - na poseban zahtjev klijenta započeta str. 10,00+PDV
4.1.2. U obliku datoteke    
4.1.2.1. - U BANCI stavka 0,10
4.1.2.2. - U FINA-i stavka 0,18
4.1.2.3. Izvadak protokol E servis-TXT FINA stavka 0,16
4.1.2.4. Izvadak protokol E servis-PDF FINA stavka 0,30
4.1.2.5. Izvadak protokol putem WEB-servisa u PDF FINA stavka 0,30
4.1.2.6. Na disketi, traci, CD-om ili FINA ON-LINE stavka 0,16
4.1.3. E-MAIL stavka 0,20
4.1.4. Dnevna dostava disketom + e-mail stavka 0,30
4.2.2. Podaci o pojedinačnim nalozima po računima klijenata u formatu magnetnog izvatka stavka 0,10
4.2.3. Informacija o neizmirenim obvezama na računima klijenata    
4.2.3.1. - na papiru započeta str. 19,50
4.2.3.2. - u obliku datoteke stavka 0,10
4.2.4. Izvješća po odluci HNB-a u elektroničkom obliku izvješće 35,00
4.3. POTVRDE I PREGLEDI KOJI SE DAJU NA TEMELJU ZAKONA ili ZAHTJEVA    
4.3.1. Potvrde i pregledi koji se daju po računima klijenata u ime banke (Poreznoj upravi i sl.).    
4.3.1.1. - na papiru započeta str. 39,00
4.3.1.2. - u obliku datoteke (mag. medij ili rač. komunik.) stavka 0,25
4.3.2. Potvrde i pregledi po zahtjevu klijenata    
4.3.2.1.1. - na papiru u Banci započeta str. 39,00+PDV
4.3.2.1.2. - na papiru U FINA-i započeta str. 60,00+PDV
4.3.2.2.1. - u obliku datoteke u Banci stavka 0,25
4.3.2.2.2. - u obliku datoteke u FINA-i stavka 0,30+PDV
4.3.3. Obavijest ovlaštenoj instituciji o neispravnim nalozima po Naredbi započeta str 19,50
4.4. INFORMACIJE O SOLVENTNOSTI I BONITETU - BON 2   130,00 + PDV
  5. USLUGE PUTEM FINA SERVISA
5.1. InfoFINA SERVIS    
5.1.1. Održavanje (po računu korisnika) mjesečno 48,00
5.1.2. Govorna informacija (po računu korisnika) mjesečno 24,00
5.1.3. Faksiranje informativnih izvadaka o stanju računa (mjesečno) u FINA-i    
5.1.3.1. - u istom pozivu račun korisnika 46,00
5.1.3.2. - u povratnom pozivu račun korisnika 76,00
5.1.3.3. - automatski račun korisnika 121,00
5.2. ON-LINE servis za izravni pristup podacima    
5.2.1. Održavanje ON-LINE servisa (mjesečno) račun korisnika 121,00
5.5. JABA SMS INFO SERVIS    
5.5.2. ZA PRAVNE OSOBE    
5.5.2.1. Mjesečna naknada za SMS usluge   10,00
5.5.2.2. Naknada po SMS poruci stanje 0,24
5.5.2.3. Naknada po SMS poruci na zahtjev 0,50
5.5.2.4. Naknada po SMS poruci priljev 0,24
5.5.4. Debitne kartice za pravne subjekte-osnovna kartica )    
5.5.4.1. Izrada nove kartice bez PIN-a Račun korisnika 20,00
5.5.4.2. Izrada nove kartice s PIN-om Račun korisnika 30,00
5.5.4.3. Izrada PIN-a za postojeću karticu Račun korisnika 10,00
5.5.4.4. Redovna obnova kartice istim PIN-om Račun korisnika 20,00
5.5.4.5. Izrada kartice izgubljena /ukradena - oporezivo Račun korisnika 40,00+PDV
5.5.4.6. Izrada PIN-a (zaboravljeni PIN) Račun korisnika 10,00
5.5.4.7. Reklamacije zahtjeva 01,02,03   Bez naknade
5.5.4.8. Upisnina   Bez naknade
5.5.4.9. Članarina   Bez naknade
5.6.1. Debitne kartice posl. subjekata – nakn.za transakcije    
5.6.1.1. Isplata vlastitie kartice na vlastitom bankomatu   Bez naknade
5.6.1.2. Isplata vlastite kartice na tuđem bankomatu u RH   2,5%-min 20,00
5.6.1.3. Isplata vlastite kartice na tuđem bank. u inozemstvu   3%- min 30,00
5.6.1.4. Plaćanje roba i usluga na vlastitom POS terminalu   Bez naknade
5.6.1.5. Isplata gotovine na tuđem POS u RH   3% - min 20,00
5.6.1.6. Isplata gotovine na tuđem POS u inozemstvu   3% - min 40,00
5.6.2. Debitne kartice poslovnih subjekata – ( naknada za izdavanje dodatnih kartica za djelatnike posl.subj.    
5.6.2.1. Izrada nove kartice bez PIN-a Račun korisnika 20,00
5.6.2.2. Izrada nove kartice s PIN-om Račun korisnika 30,00
5.6.2.3. Izrada PIN-a za postojeću karticu Račun korisnika 10,00
5.6.2.4. Redovna obnova kartice s PIN-om Račun korisnika 20,00
5.6.2.5. Izrada izgubljene/ukradene kartice-oporezivo Račun korisnika 40,00+PDV
5.6.2.6. Izrada PIN-a ( zaboravljeni PIN ) Račun korisnika 10,00
5.6.2.7. Reklamacija zahtjeva 01,02,03   Bez naknade
5.6.2.8. Upisnina   Bez naknade
5.6.2.9. Ćlanarina   Bez naknade
  6. MIKROGRAFSKO-OPTIČKA OBRADA NALOGA I DRUGIH DOKUMENATA IZ ARHIVE
6.1. KOPIJE DOKUMENATA IZ ARHIVE    
6.1.1. - U BANCI stranica 8,00+PDV
6.1.2. - U FINA-i stranica 12,10+PDV
6.2. RJEŠAVANJE REKLAMACIJE PO ZAHTJEVU    
6.2.1. - U BANCI zahtjev 10,00+PDV
6.2.2. - U FINA-i zahtjev 15,10+PDV
6.3. ARHIVIRANJE IZVADAKA NA FISH KARTICE I CD    
6.3.1. Priprema za snimanje na fish kartice (dnevno) dan 121,00
6.3.2. Snimanje na fish kartcu kartica 24,00
6.3.3. Snimanje na CD u tekst formatu stranica 0,73 min.
363,00
6.3.4. Snimanje na CD u slikovnom (TIF) formatu stranica 1,00 min.
363,00
6.4. ARHIVIRANJE NALOGA    
6.4.1. - u Banci nalog 0,35
6.4.2. - U FINA-i nalog 0,55
7.2.3. Pismena obavijest o blokadi obavijest 20,00
  8. OSTALI POSLOVI
8.1. PRIPREMA I SLANJE DOKUMENTACIJE    
8.1.1. Priprema i slanje poštom izvatka    
8.1.1.1.1. - priprema u banci pošiljka 2,00
8.1.1.1.2. - priprema u FINA-i pošiljka 3,70
8.1.1.2.1. - slanje u Banci pošiljka 3,50
8.1.1.2.2. - slanje u FINA-i pošiljka 4,80
8.1.2. Slanje telefaksom stranica 3,70
8.1.3. Izvadak JABAnet   Bez naknade
8.1.4.2. - u FINA-i Otvaranje/izmjena 31,00
8.1.5. Sigurnosne vrećice    
8.1.5.1. - velike komad 1,50
8.1.5.2. - male komad 1,00
8.2. Obračun, izdavanje fakture i naplata naknade klijentima    
8.2.1. Izdavanje i dostava fakture klijentima račun 10,50
8.2.2. Prijem stavaka izvadaka stavka 0,16
   

 

Šibenik, 17.rujna 2012.g.

 

 
 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 21-02-2019
developed by lemax