Naslovna Kontakt Mapa stranica
Jadranska banka d.d. - Šibenik

Zaštita privatnosti

Stranica prilagođena printeru
četvrtak, 21. veljača 2019.
Izjava o zaštiti privatnosti za klijente Jadranske banke d.d. Šibenik


Jadranska banka d.d. Šibenik, Ante Starčevića 4, OIB: 02899494784 (dalje: Banka) poštuje vašu privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka. U prikupljanju i obradi Vaših podataka vodimo se načelom transparentnosti i sigurnosti. Na web stranici Banke i u svakoj poslovnici nalazi se Politika zaštite osobnih podataka kojom se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka1. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.
Pažljivo pročitajte ovaj dokument kako biste razumjeli kako Banka koristi i štiti Vaše osobne podatke.

Podaci koje Banka prikuplja i obrađuje

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na sve osobne podatke koje je Banka zaprimila od klijenta ili ovlaštene treće osobe, a to su identifikacijski podatci (ime i prezime, identifikacijski broj, datum rođenja, broj osobne iskaznice i naziv izdavatelja identifikacijske isprave, broj putovnice, broj računa, mrežne adrese računalne opreme koju koristi, državljanstvo, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, video zapis, kopija osobne iskaznice), podatci o zaposlenju (vrsta zaposlenja, vrsta poslodavca, pozicija zaposlenja), ekonomski podatci (primici, prometi i stanja računa, podaci o nalozima, kreditne obveze i upisani tereti, transakcijski podaci, izvori prihoda/novčanih sredstava, broj zaposlenih članova kućanstva, način stanovanja) te ostali podatci.

Banka može prikupljati gore navedene osobne podatke izravno od Vas ili od trećih strana. Ukoliko se podaci prikupljaju od treće strane, Banka će iste prikupljati temeljem legitimnog interesa.
Banka može poduzimati radnje vezane za obradu osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka. Navedeno obuhvaća pravo Banke da koristi, prikuplja, sprema, organizira, umnožava, snima i vrši uvid u osobne podatke u svrhu redovitog poslovanja Banke.

Osobne podatke koje Banka obrađuje djelomično automatiziranim postupcima s ciljem procjene određenih osobnih aspekata (izrada profila) i to u slijedećim slučajevima:
 • procjena rizika pranja novca i financiranja terorizma na temelju regulatornih zahtjeva,
 • procjena kreditne sposobnosti klijenta kojom se procjenjuje vjerojatnost ispunjavanja ugovornih obveza.
Svrha obrade podataka

Osobni podaci koje Banka prikuplja od klijenta bit će potrebni za različite vrste obrada koje su nužne zbog
 • izvršavanja ugovora u kojem je ispitanik klijent ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (npr. ugovora o otvaranju tekućeg računa),
 • poštivanja pravnih obveza Banke kao voditelja obrade (Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o platnom prometu itd.),
 • izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Banke (dostava osobnih podataka Hrvatskoj narodnoj banci, Poreznoj upravi i dr.),
 • legitimnog interesa Banke ili treće strane (sudski sporovi, osiguravanje informacijske sigurnosti, upravljanje rizicima i sl.).
Mjere zaštite osobnih podataka

Banka provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka kao što je smanjenje količine podataka, te primjene tehničkih i organizacijskih mjera zaštite informacijskog sustava da bi se osigurala zaštita podataka od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Prava pristupa vašim osobnih podacima

Pristup Vašim osobnim podacima imaju samo ovlašteni zaposlenici Banke i to prema propisanom poslovnom procesu, te društva s kojima Banka ima potpisan ugovor o poslovnoj suradnji vezano izdavanje bankovne kartice, procesiranje kartičnih transakcija, pružanja platnih usluga itd.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka klijenata

Banka osobne podatke klijenta koristiti u redovnim obradama, a čuva ih dok su potrebni za izvršenje ugovornih i zakonskih obveza sukladno Pravilniku o čuvanju i zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka klijenata

Banka osobne podatke klijenata dostavlja javnim tijelima i to Hrvatskoj narodnoj banci, Ministarstvu financija, ostalim primateljima određenih osobnih podataka (ovisno o poslovnom procesu) koji su registrirani za obavljanje djelatnosti ispunjenja svrhe obrade i koji ispunjavaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka FINA, opunomoćeni odvjetnički uredi i druga društva s kojima Banka ima potpisan ugovor o poslovnoj suradnji vezano za izvršavanje poslovnih procesa, kao i novom vlasniku u procesu preuzimanja Banke. Osobni podaci klijenta-platitelja i primatelja dostavljaju se trećim zemljama ovisno o zemlji primatelja plaćanja.

Prava ispitanika

U svrhu ostvarenja svojih prava na osobne podatke od Banke kao voditelja obrade imate pravo zatražiti:
 • Pravo pristupa podacima - u bilo kojem trenutku klijent može pristupiti svojim osobnim podacima kako bi bio upoznat i mogao provjeriti zakonitost obrade, a informacije će mu se dostaviti bez odlaganja i najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.
 • Pravo na ispravak – klijent ima pravo na ispravljanje osobnih podataka ako su netočni ili nepotpuni.
 • Pravo na brisanje – klijent može zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka ako ne postoji opravdan razlog za njihovu daljnju obradu odnosno ako su ispunjene pretpostavke iz čl. 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova ili legitimni interes koji bi omogućio Banci obradu takvih osobnih podataka.
 • Pravo na ograničavanje obrade – klijent ima pravo tražiti ograničenje obrade ukoliko osporava točnost osobnih podataka ili smatra da je obrada nezakonita, te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe.
 • Pravo na prijenos podataka – klijent ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, te ih ima pravo prenijeti drugom voditelju obrade ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 20. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
 • Pravo na prigovor – klijent ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka voditelju obrade ili/i Nadzornom tijelu.
Svoja prava možete ostvariti u bilo kojem trenutku i zatražiti dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka šaljući e-mail na szop@jaba.hr.


Kontakt


Voditelj obrade
Jadranska banka d.d. Šibenik,
Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik,
Tel: 022/242-242

Službenik za zaštitu osobnih podataka
szop@jaba.hr
Tel: 022/242-225

Nadzorno tijelo
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb
Tel. 01/4609-000 

Kalkulator valuta
Tečajna lista
Kontakt | Mapa stranica | Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava Web | Anketa | Korisni linkovi | Impressum | Lokacije bankomata  
copyright © 2001 - 2019 Jadranska banka d.d. Šibenik
Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Jadransku banku d.d. Šibenik
zadnja izmjena 21-02-2019
developed by lemax